Mathew 2, 13 – 18Dianc i’r Aifft

13 Ar ôl iddyn nhw fynd, cafodd Joseff freuddwyd arall. Gwelodd angel Duw yn dweud wrtho, Rhaid i chi ddianc ar unwaith! Dos â’r plentyn a’i fam i’r Aifft, ac aros yno nes i mi ddweud ei bod yn saff i chi ddod yn ôl. Mae Herod yn ceisio dod o hyd i’r plentyn er mwyn ei ladd.

14 Felly cododd Joseff ganol nos a gadael am yr Aifft gyda’r plentyn a’i fam.

15 Arhoson nhw yn yr Aifft nes oedd Herod wedi marw. Felly daeth yr hyn ddwedodd yr Arglwydd drwy’r proffwyd yn wir: Gelwais fy mab allan o’r Aifft.

Lladd y Plant

16 Aeth Herod yn wyllt gynddeiriog pan sylweddolodd fod y gwyr doeth wedi ei dwyllo. Anfonodd filwyr i Bethlehem a’r cylch i ladd pob bachgen bach dan ddwyflwydd oed – hynny ar sail beth oedd y gwyr doeth wedi ei ddweud wrtho am y dyddiad y daeth y seren i’r golwg.

17 A dyna sut daeth geiriau y proffwyd Jeremeia yn wir:

18 Mae cri i’w chlywed yn Rama,
swyn wylo chwerw a galaru mawr –
Rachel yn wylo am ei phlant.
Mae’n gwrthod cael ei chysuro,
am eu bod wedi cael eu lladd.English

Rhaglen 2004

Rhaglen 2009

Hafan