Dochum Inniu ar MaidinDochum inniu ar maidin, naíonán beag, naíonán beag,
A rugadh préamh Jesse, naíonán beag;
An Tréan tháinig ó Bhosra,
An Reachtóir bhí ar Sina,
An Slánú ar Calvaria, naíonán beag, naíonán beag,
Ag diúl ar bhrollach Mhuire, naíonán beag.

Siúd uisce beo Ezekiel, ar ghlúin chaoin, ar ghlúin chaoin,
Is fíor Messiah Daniel, ar ghlúin chaoin;
Siúd maicín críonn' Isaiah,
An geall do chéile Éabha,
An Alpha 'san Omega, ar ghlúin chaoin, ar ghlúin chaoin,
I stábl' i mBeithil Iúda, ar ghlúin chaoin.

Bhain Críost dá cheann a choróin, dá dheoin féin, dá dheoin féin,
Le coróin a chur ar Sion, dá dheoin féin;
Lena cheann cóir a chromadh
Faoi dhrochchoróin na spíonta,
Le fíoch magúil a fhulaingt, dá dheoin féin, dá dheoin féin,,
Le ceann éagóir a thógaint, dá dheoin féin.

Mar sin, a pheacaí, brostaigh, mar ataoi, mar ataoi,
Déan guí go bhfaighfeá tearmann, mar ataoi;
Duitse osclaíodh fuarán,
A ghlanfaidh do chréachta dubha
Mar sneachta bán i Salmon, mar ataoi, mar ataoi,
Tairse mar sin go luath, mar ataoi.Aistriúchán: Barry Tobin.

Cymraeg / Breatnais

English / Béarla

Ag Tnúth leis an Nollaig
Scéal ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Christmas Box

Baile / Home / Hafan