Mae Cân yn Llond yr Awel

Singing Fills the BreezeMae Cân yn Llond yr Awel

Mae cân yn llond yr awel fwyn
Sy’n ysgwyd gwynt y borau,
A holl gerddorion mân y llwyn
I gyd yn ffurfio’n gôrau;
Mae teg amrantau’r wawrddydd dlos
Yn agor yn swn canu,
A chanu wedyn gyda’r nos
Yn suo’r byd i gysgu.
Does dim yn fud
Trwy’r nef na’r byd,
Mae natur lân yn gân i gyd.

Mae adlais canu yn y môr
O amgylch glannau Cymru,
A thonau moliant pur i’r Iôr
Yn fodrwy am Eryri;
Mae anthem gref y ceunant mawr
Yn esgyn fry i’r bryniau,
A ffrydiau moliant ddont i lawr
Yn genllif o’r cymylau.
Does dim yn fud
Trwy’r nef na’r byd,
Mae natur lân yn gân i gyd.

Singing Fills the Breeze

Singing fills the gentle breeze
That stirs the air of the morning,
And little singers in the trees
Their choirs are busy forming;
Each bright day’s lovely eyes of morning
Open to the sounds of song,
And then the singing at night’s falling
Soothes the world to sleep along.
There is nothing that is silent long
On earth or in the heavens above,
For lovely nature is all in song.

The singing echoes in the sea
Along the coasts of Gwalia,
Pure melodies of praise to Thee
Form rings around Snowdonia;
The mighty anthems of each glen
Climb up the mountains on all sides,
And streams of praise come down again
In torrents from the skies.
There is nothing that is silent long
On earth or in the heavens above,
For lovely nature is all in song.This poem in praise of the singing birds of Wales (at a time when they were considerably more varied and more numerous than today) was composed by Mynyddog, whose real name was Richard Davies.
Born in 1833 he spent his short life as a farmer, choirmaster, composer and poet, dying in 1877.

Translation : Wales Famine Forum..

Cyhoeddiwyd yn / Published in The Green Dragon No 10, Spring 2002

The Natural World

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Hafan / Home