Béal Feirste Abú!“Ich bin ein Berliner !” a dúirt Seán Ó Cinnéide, Uachtarán na Stát Aontaithe, nuair a thug sé cúirt ar Bherlin, aimsir an chogaidh fhuair. Thug sin misneach do mhuintir na cathrach sin ag an am. Sheas siad an fód in aghaidh an namhad. Tá cuid mhór Éireannach ó gach ceantar den tír ar fad agus Éireannaigh eile ina ndeoraithe thar lear ag rá “ís Béal Feirstigh sinne, agus muid bródúil as!”. Agus ní hionann Béal Feirsteach agus ispín. (Tá saghas ispín ann agus tugtar ‘Berliner’ air, an dtuigeann sibh?).

Tá fhios acu gur sheas Gaeil Bhéal Feirste an fód i gcoinne chumhacht an Bhéarla sa chathair sin agus rinne na daoine an t-éacht as a stuaim féin ar dtús. Cé go raibh siad bocht shábháil siad pé airgead a bhí acu chun scoileanna Gaeilge a bhunú. Bhí sé tamall mór sular thug an rialtas áitiúil aitheantas don chéad bhunscoil, agus maoiniú faoi dheireadh. Agus tá an caighdeán oideachais ard ann. D’éirigh an tionscnamh sin as an loscadh a tharla ag tús na dtrioblóidí i Sráid Bombay.

Tá leabhar i mBéarla scríofa air ag Gabrielle Maguire ag insint na staire “Our own language: an Irish initiative”. Tá moladh mór tuillte ag Séamus agus Seán Mac Seán as an smaoineamh a chur i bhfeidhm. Ansin tosaíodh an nuachtán laethúil ‘Lá’ a bhí beag go leor ach bríomhar ag an am chéanna. Bíonn sé ag teacht amach gach seachtain anois, agus é iontach suimiúil.

Cúpla bliain ó shin fuarthas an tseaneaglais Phreispitéireach ar Bhóthar na bhFál agus rinneadh Cultúrlann bheo de, ar oscailt gach lá le caifé, siopa leabhar, seomra ealaíne, amharclann, oifig ‘Lá’ agus go mórmhór Meánscoil Feirste.

Tá an Mheánscoil ag obair go tréan agus níos mó ná céad dálta ann. Ní fhaigheann sé deontas ón rialtas go fóill ach tá an caighdeán an-ard, mar sin bíonn ualach an-mhór ar lucht an cheantair é a choinneáil i bhfeidhm.

Más maith le duine ar bith cuidiú leis an fhiontar is féidir seic a dhéanamh amach do ‘Meánscoil Feirste’ agus é a sheoladh chuig Feargas Ó hIr, Meánscoil Feirste, an Chultúrlann, 216 Bóthar na bFál, Béal Feirste BT12 6AH: eisean an tÁrdoide. Is féidir an scoil a chabhrú le síntiús £5 ar a laghad gach mí trí ordú bainc. Ní airgead in aisce é, coimeádann sé an dearcadh ceart i réim, agus sábhálann sé an oidhreacht agus an dúchas. Tá áthas orm nach bhfuil Gaeil Londan ar gcúl leis an ghnó seo. Chuir Craobh Nollaig Uí Chonaill de Chonradh na Gaeilge ordú bainc míosúil i bhfeidhm tamall ó shin.

Seoirse Ó Broin a scríobh.An Briathar Saor Uimh. 2

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg

Leathanach Baile