An Briathar Saor Uimh. 2, Geimhreadh 1994/1995.Eagarfhocal.

Seo chugaibh a cháirde an dara heagrán de ‘An Briathar Saor’ agus is mór an sásamh dúinn é a chur i bhúr lámha.Tá súil againn go mbainfidh sibh an sásamh céanna as é a léamh.

Tá sé beagnach bliain anois ó thosnaigh muid ar dtús leis an bfhiontar seo. Bhí dúil againn ardán a thabhairt do Ghaeilgeoirí na Breataine teagmháil lena chéile ach ní raibh mórán eolais againn faoi eagraíocht ná foilsiú irisí. Ceapaim go bhfuil cupla ceachtanna foghlamtha go nuige seo cé go bhfuilimid inár dtosaitheóirí fós mar iriseóirí.

Rud suimiúil a bhfuair muid amach ná go bhfuil roinnt mhaith daoine ‘amuigh ansin’ le suim sa Ghaeilge agus iad gan baint ar bith le hÉirinn seachas suim a bheith acu inár dteanga agus sa chultúr a bhaineann léi. Tá léitheóirí againn sa Spáinn, sa Ghearmáin, san Fhionlainn agus sna Stáit Aontaithe ar dúchasaigh na dtíortha sin iad. Ó na litreacha a bhfuair muid uathu tá sé soiléir dúinn go bhfeiceann siad an Ghaeilge mar roinnt d’oidhreacht saibhir na hEorpa agus go gcuireann siad dúil innti mar sin. Ba bhreá dá mbeadh an fhís chéanna ag níos mó des na hÉireannaigh féin agus iad ag iarraigh bheith i sruth lárnach na hEorpa.

D’éirigh muid níos fearr leis an chéad eagrán ná mar a bhí muid ag smaoineamh ar dtús. Chuir muid beagnach 500 cóip i gcló agus tá an t-eagrán seo as cló anois. Fuair muid 150 síntiúsóirí go nuige seo agus tá siadsan ina gcnámh droma againn, mar níl deontas ar bith ag teacht ó eagras ar bith agus mar sin tá muid ag brathaint go hiomlán ar ár ndiolacháin. Tá muid ag tráth criticiúil anois. Ghlac an chuid is mó daoine síntiúis don chéad agus don dara heagrán.

Tá súil againn anois go mbeidh siad sásta fanacht linn agus an síntiús a athnuachan. Caithfidh muidne dul ar aghaidh go dtí 250 síntiúsóirí chun bheith slán sábháilte.

Tá rudaí suimiúla againn cheana i gcóir an chéad eagráin eile. Beidh alt ón Ollamh Dáithi Ó hÓgáin faoi fhinscéalaíocht: ‘Mabon in Éirinn’, beidh alt le bean Éireannach faoi thuras go Vietnam a rinne sé anuraidh, beidh alt le bean Bhreatnach faoi obair a rinne sé ar scéim chaomhnaithe in Éirinn, beidh dánta, beidh muid ag tosnú díospóireachta oscailte faoi shlánú na Gaeilge agus an ról gurbh fhéidir linn a imirt ann le halt ó Barry Tobin, agus seans go mbeidh alt uaibhse féin má bhíonn sibh tuilteanach peann a chur le páipéar.

Slán go fóill.

Is mór an chúis bhróin dúinn a rá go bhfuair Selina, bean chéile Ruaidhrí Uí Bhroin, bás go tobann le fíor déanaí. Is é Ruaidhrí ár gcartúnaí agus oibríonn sé go tréan chomh maith leis an iris a chur le chéile. Ba mhaith linn comhbhrón a dhéanamh le Ruaidhrí.
Ar dheis Dé go raibh a hanam.

Aire Dhuit!:
Ciallaíonn an tsiombail © go n-éileann an té atá ainmnithe ina diaidh gur leis / léi úinéireacht intleachtúil an doiciméid atá i gceist. Is féidir leat é go léir nó aon chuid de a dhíluchtáil chun é a úsáid go príobháideach ach níl sé ceadaithe agat é a fhoilsiú áit ar bith eile (agus suíomhanna idirlín san áireamh) gan cead a fháil roimhré on té ar leis / léi an cóipcheart.

Clár na nAlt

1. Vótaí do Imircigh
©: Patrick Egan.

*********************

2. Manannais i Scoileanna Mhanann.
©: Brian Stowell.

*********************

3. Fiontar Mhaigdiléana,
Caerdydd, 1986-1994.
©: Barry Tobin.

*********************

4. (Dán) Blúiríní
©: Barry Tobin.
*********************

5. Craobh Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Port Talbot.
©: Barry Tobin.

*********************

6. Moses Glyn Jones (1913-1994).
©: Barry Tobin.

*********************

7. Faoin gCrann.
©: Alan Titley.

*********************

8. An Bhliain Nua i dTaiwan.
©: Cailean Spencer.

*********************

9. An Ghaeilge Fadó, Fadó...
©: Stiofán MacRéill.

*********************

10. Uileloscadh na hÉireann.
©: Pádraig Ó Conchúir.

*********************

11. Fóram na Breataine Bige um an nGorta.
©: Barry Tobin.

*********************

12. Pádraig Ó Miléadha (1877-1947),
Sliabh Geal gCua
©: Barry Tobin.

*********************

13. Lá dá raibh.....
©: Séamus Ó Conchubhair.

*********************

14. Cultúr is Craic i gCoventry — 1994.
©: Patrick Egan.

*********************

15. An Eoraip ag Caint
©: Patrick Egan.

*********************

16. (Dán) Bean an Cheo
©: Robin Llywelyn.

*********************

17. Lá Breá sa Ghaeltacht
©: Stephen Yates.

*********************

18. Béal Feirste Abú!
©: Seoirse Ó Broin.

*********************

19. Innill Ghaile Harland & Wolff.
©: E. A. Frisby.

*********************

20. John Breese 1925–1994.
©: Barry Tobin.

*********************

21. Litreacha don Eagarthóir
Litreacha ó Séan Mac Craith; S.T.Ropaigéalach; Tomás an tSíoda; Pádraig Ó Conchúir.

*********************

22. Teidil faoi Scannán
©: Tim Saunders.

*********************

23. Cruit agus Teilean
©: Iolo Huw Jones.An Briathar Saor

Leathanach Baile / Hafan / Home Page