Chwedleua, Chwedleuwyr a Chrefft y Cyfarwydd





Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd a’r Cylch







Wel, dyma ni, y Cylch Chwedleua Caerdydd. Mi fyddwn ni wrthi yn y Pabell y Cymdeithasau!!!


Dyma ein rhaglen ni:


1. Dydd Llun 4 Awst 10.00 – 11.00:


Chwedleuwr: Michael Harvey.

Cadair: Eirwen Malin

Chwedl: Branwen ferch Llŷr

Un o straeon mwyaf Cymru a adroddir gan un o’r storïwyr  mwyaf ei fri.

Mae hanes Branwen yn addas i bawb dros deg oed.


2: Dydd Gwener 8 Awst 10.00 – 11.00:


Darlithydd: Yr Athro Sioned Davies.

Cadair: Dr. Robin Gwyndaf


Teitl y ddarlith: Crefft y Cyfarwydd


Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac awdur y gyfrol, Crefft y Cyfarwydd: Astudiaeth o dechnegau naratif yn y Mabinogion, 1995, yw’r Athro Sioned Davies.

English




Nodyn:

Er gwybodaeth. Bydd Dr. Robin Gwyndaf yn trefnu ac yn cyflwyno rhaglen yn y Babell Lên, ddydd Sul, 3 Awst, am 3.00pm: Diwylliant Gwerin Bro’r Eisteddfod.
Hefyd mi fydd yn traddodi darlith ym Mhabell y Cymdeithasau: Ffynhonnau Bro’r Eisteddfod, ddydd Gwener, am 1.00 o’r gloch.






Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.


Hafan