Ciontach? Mise?

Is iad na Daoine a Bhíonn Scriosta ag Ocras, Gorta agus Tragóidí eile is mó a Bhraitheann Ciontach. . .

Do mhaígh duine éigin le déanaí go gciallaíonn na litreacha BSE ‘Blame Someone Else’. Tá claonadh casta dá shórt i ngach duine againn. Ach tá claonadh eile ann chomh maith, claonadh ionas go mothaímid ciontach as rud éigin nach rabhamar fíor‑chiontach as riamh. Uaireanta bíonn siad siúd a d’fhulaing an tragóid agus a tháinig slán as ag mothú ciontach, mar a déarfá, ar an ábhar gur thánadar slán. Ag mothú míshuaimhneach a bhíonn siad, cé go ndeir réasun smaointeach nach iadsan a bhí freagarthach as an tragóid, mar gur dóibh a bhain an tubaist. Bíonn an mothúchán chomh láidir sin gurb amhlaidh a bhíonn siad ar thóir cúiseanna go bhfuil siad ar a laghad bealach éigin ciontach seachas a bheith ag glacadh le cúiseanna ina choinne sin. “D’fhéadfainn a bheith tar éis gníomhú, do theip glan orm. ”

Os a choinne sin, tarlaíonn go mbíonn na daoine a bhí freagarthach as an tragóid, bíodh sé beartaithe d’aonturas acu nó trí dheargfhaillí, go hiomlán toilteanach an rud go léir a chur i leith cúiseanna a bhíos thar stiúradh daonna, nó go fiú i leith iad siúd ar bhain an tragóid dóibh. Ní mhothaíonn siad ciontach in aon chor.

Bhí, do bhí ‘faireoirí ins an tír’ in éirinn ag deireadh an 18ú haois agus ag tús an 19ú haois, agus bhí roinnt acu a thug rabhadh go soiléir láidir go raibh gorta ag teacht agus tar éis teacht. Ach bhí ‘faireoirí’ eile (in ainm, i ngairm, i bhfreagracht) sa tréimhse sin i mBaile átha Cliath is i Londain, a dhiúltaigh glacadh leis an rabhadh, á rá go raibh gá le feitheamh le barúil na n‑eolaithe faoin scéal. (Féach an fhianaise chomhaimseartha a bailíodh ag an Athair John O’Rourke, The History of the Great Irish Famine of 1847, B.á.C., 1874.).

Nach bhfuil fáthscéal anseo d’ár ré agus d’ár mbeathasa?


: An tAthair John of the Cross FitzGerald, O.Carm., Aberystwyth a scríobh sa Bhreatnais.


Aistriúchán : Comhluadar Caerdydd.


Sa Bhreatnais / Yn y Gymraeg


An Briathar Saor Uimh. 4


Abhaile/Home