Cláirseach  Bhalbh

 

Do chonaic mé i measc na gcaorach é

Le deireadh samhrúil lae;

Ia áilleacht an róis bheannaithe

Do chonaic mé ar a ghrua óg;

Do bhí canadh na leoithne ag teacht is ag imeacht

Idir an fraoch is na duilleoga;

Do chanadh sé féin i ngan fhios d'éinne

Lena ghuth dochomparáidte.

 

Do chonaic mé cheana féin é ag féile áitiúil

Ag canadh amhráin ón dúchas,

Is do chonaic mé níos déanaí é

Á ghléasadh le labhras álainn;

Do chuala mé fuaim a ghutha ag ceol

Le hais altóirí an Tiarna,

Cosúil le fuaim chúir ar dhath na lile

Faoi ghaoth na mara.

 

Do chonaic mé ansin é ag meath

Faoi chuisne an tseaca bháin,

Cor ghlór binn íseal ag briseadh

Thar a bheola íontacha;

Ansin do chonacsa ag teacht thairis

Luisne luí gréine scéiniúil:

An t-amhrán féin ag stopadh go deo

Ar a bhéal balbh.

 

Do sheas mé cois a uaighe le deireadh lae,

Uaigh an dóchais shéimh,

B'eol dó aoibhneas leanaí an tsléibhe,

B'eol dó amhrán a rá;

Is dá bhféadfainn é do snoífinn féin

Ar leac a uaighe bailbhe

Íomhá chláirsí lena téada

Is iad go léir a bheith briste.

 

Dán sa Bhreatnais, 'Telyn Fud': 'Hedd Wyn', 'sé sin, Ellis Humphrey Evans, 1887 – 1917.

Aistriúchán: Barry Tobin.

 

Sa Bhreatnais / Yn y Gymraeg

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Hafan / Home / Baile.