Cofio

Echdoe deuais o hyd oddynt
Am yr ail waith:
Aeth yr amser...

Ond nid yw’r trigain mlynedd
Sydd ers hynny'n ddim
Pan gofiaf yr amser,
Yr amser y buont yn gorwedd cyn hynny.

Daeth â hwy ym mhoced ei grysbais
O'r cae yn lle bu’n palu
Y diwrnod hwnnw;
Daliodd hwy ar gledr ei law,
Dwy garreg gron o oes y cerrig
Fel dwy gytsain lwyd o ryw hen iaith hen
Na ddeallem mohoni.

Chwarddai Ebrill yn ei lygaid gleision
Y diwrnod hwnnw drigain mlynedd yn ôl,
A chofiaf amdano
Fel am y dynion blewog hynny
Oedd piau’r cerrig yma
Bum mil o flynyddoedd yn ôl.

©:Y Prifardd Moses Glyn Jones (1913 – 1994).

O'r llyfr, Y Dewin a Cherddi Eraill, Cyhoeddiadau Barddas,1993.

Yn y Wyddeleg

Yn ôl i / Ar ais go dtí / Back to :

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Leathanach Baile / Hafan / Home Page