An Cuaichín

 

Ar mo shlí go dtí mo theachsa

Do chuala mé cuaichín

A tháinig trasna na sáile

Go dtí ár n-oileáinín.

 

An chéad chuaichín den tséasúr

Ag canadh sa choill go groí,

Ag canadh sa mhodh ceannann céanna

Ar chan an chéad chuaichín a bhí.

 

Ar ais do chuaigh mé ag cuardach

I ngach tor is crann sa choill,

Le fuastar i gcluain is i bhfásach

Cá raibh an créatúr mín.

 

Do shiúl mé go dtí go raibh mé

Faoin mbeith ab ansa liom,

Is ansin a bhi an cuaichín

Ag cantain os mo chionn.

 

Tá mé buíoch díot, a chuaichín,

Gur anseo a bhí ar dteagmháil;

Do thriomaigh mé mo shúile

Is chuaigh an cuaichin ó mo dháil.

 

'Ceiriog' (John Ceiriog Hughes) a chum an dán 'Y Gwcw' sa Bhreatnais.

Barry Tobin a rinne an t-aistriúchán.


Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Hafan / Home / Baile.