Cúirt Filíochta agus Ceoil Bhrí Chualann


Oíche thaithneamhach aoibhinn a bhí ag an gcomhluadar Gaelach aerach a bhailigh le chéile i nOstán Westbourne i mBrí Chualann ar oíche Shathairn 16 Aibreán le fáilte a fhearadh roimh 'filidhe agus ceoltóirí na hAlban'. Le geall le 25 bliana anuas tháinig toscaireacht fhileata cheolmhar ón ár ngaolta Gaelacha i nAlbain ar chuairt go hÉirinn agus i mbliana thánadar go dtí an baile álainn cois farraige seo i dtuaisceart Chill Mhantáin.

Cuireadh tús leis an oíche nuair a léigh an Fear a` Tí, an Dr.Daithí Ó hÓgáin, an barántas traidisiúnta i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban araon ag fógairt ‘Cúirt Filíochta agus Ceoil'. De réir a chéile ansin chualamar agus chonaiceamar ceoltóirí, amhránaithe, rinceoirí agus filí na hÉireann agus na hAlban. Ba chúis mhórtais do na hÉireannaigh deise agus áilleacht an cheoil a chas ‘Ceoltóirí na hAislinge', grúpa áitiúil, agus beocht na rincí a rinne leanai an bhaile. Chaith Diarmuid Breathnach súil ghrinn ghreannmhar ar stair an bhaile ansin gur tháinig cailín cinn óir Éireannach le cúpla amhrán a chasadh dúinn sa tsean nós.

Níor taise do na hAlbanaigh ach oiread. Chuir Agnes Fhriseal, ón Oileán Sgitheannach, draíocht ar chách lena hamhráin traidisiúnta. Leigh an dá fhile, Aonghus P. Caimbeul (Oileán Uibhist) agus Crisdean Mac Ghillebháin (Glaschú) a gcuid dánta sa Bhéarla ar dtúis agus ansin sa Ghàidhlig agus ba dhúil suime do na hÉireannaigh cé chomh cosúil is a bhí an dá shórt Gaeilge go minic.

An ceoltóir Albanach ab ea Fearchar Mac Raith, fidléir as Cinn Loch Adhlairt ar mhórthír na hAlban, ceantar atá ina Ghaeltacht go fóill. Cainteóir ó dhúchas, chuir Fearchar aoibhneas an an lucht éisteachta lena stíl aonair aduain shéimh.

Léigh Daithí Ó hÓgáin agus Pádraig Ó Snodaigh ('Coiscéim') samplaí suimiúla dá gcuid filíochta thar ceann na hÉireann agus chríochnaigh an oíche le seisiún rincí seiteanna ar ghlac go leor den tinreamh páirt aerach fonnmhar ann.

Oíche le cuimhneamh arís is arís eile ar ais uirthi a bhí ann agus ar an £5. 00 a chosnaigh an ticéad (a chuimsigh 'buffet' den scoth) ba shladmhargadh amach is amach é. Tá buíochas agus comhghairdeas tuilte ag Daithí Ó hÓgáin, Diarmuid Breathnach, Pádraig Ó Fearaíl agus go leor eile ainaithnid i mBrí Chualann cois toinn.

Le Barry Tobin.


An Briathar Saor Uimh. 1

Leathanach Baile / Hafan / Home Page