Dechrau Canu Dechrau Canmol Darlledwyd: Pasg 2008


1. Arwelfa (Owain Arwel Hughes): 00.00 07.03


2. Cerddoriaeth glasurol yn y Cerddi Botaneg, Sir Caerfyrddin: 07.04 - 08.59


3. Dr. Owain Edwards yn cyflwyno ei hun: 09. 00 - 10.48


4. Rhagwelodd y Proffwydi Mawr: 10.48 - 14.29


5. O am Fywyd o Sancteiddio, Sin James a Parti Cynlloi: 14.40 - 18.58


6. Panel yn dewis Pantyfedwen fel emyn gorau Cymru: 19.00 - 20.49


7. Pantyfedwen yn yr Afan Lido, Port Talbot: 20.50 - 24.45


8. Diolch, Diolch Iesu - Plant yn canu: 26.00 - 28.29


9. Cr anhysbys a cherddorfa fach yn canu tu allan ir hen gapel Soar y Mynydd: 28.30 - 33.43


10. Ian Hughes ac ei wraig Megan Hughes yn cyflwyno eu hun ac eu teulu: 33.45 - 35.59


11. Yn Iesu Crist fy Ngobaith i (band roc): 36.00 - 39.20


12. Gwahoddiad: Cr Meibion yn Nghadeirlan Padrig Sant Dulyn: 39.39 - 42.00


13. Rho i Mir Hedd: Elin Fflur: 42.00 - 45.00


14. Ti Ywr Un Syn Atgyfoddi: Sue Roberts yn cyflwyno: 45.05 - 47.30


15. Welen sefyll Rhwng y Myrtwydd: plant y Rhondda yn canu ar gopa Penrhys ac mewn neuadd.


16. Dyma Gariad fel y Moroedd: torf yn canu ar lan y mr yn Aberystwyth: 51.16 - 55.01

Hafan / Home / Baile