Ó Tiocfadh Gach Críostaí

Ó Tiocfadh Gach Críostaí

Ó Tiocfadh Gach Críostaí go Beithil gan fionraí,
Le feiscint chomh grástúil ’tá Dia,
Ó doimhin an rúndiamhair mar d’eagraigh ár dTiarna
A chonradh go síoraí is fial.

Thuirling Rí na cruinne i bpáirt lenár ndoilbhe
Le haindlí is doilíos a chloí;
Gan áit ins an lóistín, gan tinteán, gan bhráillín ,
’Sea, Nollaigh chomh doiligh fuair Dia.

Molaígí an Maicín, ar ghlúin Mhuire mhuirnín,
An Diagacht mar naíonán go faon.
A ghrástaí go nglacfam, a uaisleacht craobhscaoilfeam,
Ar A shonsa ceart déanfam gan chlaon.

An prionsa Síochána, a dhein an domhan fé dheireadh,
Ina áitreabh maireachtála teolaí,
Ní bheidh ann an formad, an fhearg, an fíoch,
Fé’n A choróin sin A chuspóir le brí.

I gcáirdeas ár gcroíthe, le muintir gach tíre,
Ag siúlóid fé thearmann Mhac Dé;
Ag feitheamh go ciúin le glór an charúil
A thosnaigh i mBeithil ’tá Sé.

Molaígí an Maicín, ar ghlúin Mhuire mhuirnín,
An Diagacht ina naíonán go faon.
A ngrástaí go nglacfam, a uaisleacht go craobhscaoilfeam,
Ar A shonsa ceart déanfam gan chlaon.

Aistriúchán ó’n carúl Nollag sa Bhreatnais, ‘O, Deued Pob Cristion’,: Barry Tobin.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg.

Hafan / Home / Baile.