Dwylo fy Nhad


Yn y dwylo bu dolur

a rhygnu, gwgu hen gur

a gwae y crefftiwr gwewyr.


Ond daw alaw o’r dwylo,

alaw ei lais a’i hwyl o,

alaw goeth ôl y gweithio.


A gwelaf ei gledr medrus

yn grin a’i chwerthin yn chwys

yn y dwylo hudolus.
© : Yr awdur, Aneirin Karadog, bia pob hawlfraint i’r gerdd hon.Yn ystod y noson agoriadol o’r Lolfa Lên yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant Caerdydd,

ar Nos Wener 30 Medi 2011 roedd y darlledwr a bardd, Aneirin Karadog,

yn cyfansoddi cerddi yn y Gymraeg neu yn Saesneg ar gais unigolion.

Fe geisiais i am gerdd y buasai’n cyfuno’r gerdd: Daouarn va Zad a’r

rhigwm: Nhad Wrth Ei Waith.

A dyma uchod y campwaith a ddaeth i’r golwg yn o fuan —

enghraifft goeth o waith crefftiwr medrus a hudolus arall.
Scan o’r testum gwreiddiol

Fy nhad yn y chwedegau

Yn ei gartref, Glanyrafon, Caerdydd.

Er Cof Annwyl

Cerdyn Cofio mewn tair iaith.

Carreg Fedd

Mynwent y Gorllewin, Trelai, Caerdydd.

Stephen Tobin, 1913 – 1988

Mae delwedd fy nhad yn fy meddwl i wedi’i dylanwadu i raddau helaeth gan glawrlun

y llyfr, Gydar Hwyr.Aneirin Karadog


Ganwyd Aneirin Karadog yng Ngogledd Cymru ac fe’i magwyd yng Nghymoedd De Cymru.

Mae’n ysgrifennu barddoniaeth mewn Cynghanedd ac yn rapio gyda nifer o grwpiau hip‑hop.

Mae Aneirin yn gyflwynydd ar y rhaglen deledu Gymraeg ddyddiol Wedi 7 a sefydlodd y rhaglen

Gymraeg gyntaf ar y rhyngrwyd o’r enw Siaradog.Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais/ Links to Welsh.


Hafan / Baile / Home