Lámha Trasna na Farraige

Eisteddfod Náisiúnta na Breataine Bige, Ty Dewi (St. David’s), Sir Benfro Pembrokeshire), 5 – 10 Lúnasa 2002
Puball na gCumann (‘Pabell y Cymdeithasau’), idir 1.00 agus 2.00 a’chlog gach lá.
Sraith Léachtaí: ‘Lámha Trasna na Farraige’

Dé Luain 5 Lúnasa.
Dr. Diarmait Mac Giolla Chríost: 'Pleanáil Theanga: Malartú Ceilteach Comhaimseartha?'.
As Doire Cholm Cille, Gaeilge líofa aige, iarléachtóir i gColáiste na Trionóide, Caerfyrddin (Carmarthen), fostaithe anois i Roinn an Phríomfheidhmeannaigh, Comhairle Chontae Chaerfyrddin agus é freagrach go príomha as polasaí na Breatnaise a phleanáil.

Cathaoir: An tUasal Cynog Dafis, AC.
Sular thosnaigh an léacht seo lainseáil an tUasal Jim Carroll, Ard Chonsal na hÉireann sa Bhreatain Bheag, an tsraith as Gaeilge.
Cuireadh Breatnais ar a aitheasc roimh ré agus léigh an tUasal Cynog Dafis an téacs sin don chomhluadar.

Dé Máirt 6 Lúnasa.
An tUasal Dewi Evans, Roinn na Breatnaise, Coláiste Ollscoile, B.Á.C.: ‘Taistealaithe agus Tioncharaithe’.
"Tá súil agam na rudaí seo a leanas a phlé: Giraldus Cambrensis (ní féidir é a sheachaint agus sinn i dTy Dewi); Edward Llwyd;leabhair sa Bhreatnais ag plé na hÉireann; leabhair sa Ghaeilge ag plé na Breataine Bige. Tar éis sin beidh sé beagnach ceomhar! Ach b'fhéidir tagairt éigin do Saunders Lewis agus T. Gwynn Jones. Bhí mé tar éis smaoineamh faoi rudaí fánacha a gcreidimse gur féidir don dá thír a fhoghlaim óna chéile ach gann a bhéas an t-am don iomlán."

Cathaoir: An tAthair Eoin na Croise Mac Gearailt, O.Carm., Séiplíneach na hOllscoile, Aberystwyth.

Dé Céadaoin 7 Lúnasa.
An Fíor-Oirmhinneach J. Wyn Evans, Déan Ty Dewi: 'Naoimh agus Misinéirí’.
Cathaoir: An Canónach Pádraig Ó Fiannachta, Sagart Paróiste, An Daingean, Contae Chiarraí, Éire.

Chaith an Canónach Ó Fiannachta, atá líofa sa Bhreatnais, a lán blianta in Ollscoil Mhá Nuad.An rud ba mhó a rinne sé ansin, b'fhéidir, ab ea an Bíobla a aistriú don Ghaeilge. Bhí a fhoilsiú ina imleabhar álainn i dtosach báire agus ina dhlúthdhiosca áisiúil níos faide ar aghaidh ina chloch mhíle i stair na teanga.

Eagraithe ag:
Fóram na Breataine Bige um an nGorta / The Wales Famine Forum / Fforwm Cymru y Newyn, Cumann Carthanachta Cláraithe uimh: 1057587.

Cathaoirleach / Chairman / Cadeirydd: John Sweeney
Cisteoir / Treasurer / Trysorydd: Joe Moore
Rúnaí / Secretary / Ysgrifennydd; Preas; Poiblíocht / Press; Publicity / Gwasg; Cyhoeddusrwydd:
John O’Sullivan: 029 20615147.

Cymraeg

English

Abhaile / Home / Hafan