Eisteddfod Genedlaethol Cymru Penybont‑ar‑Ogwr 1998

Yn 1998 cafwyd yr wyl fawr hon ym Mhencoed, rhyw filltiroedd o Benybont‑ar‑Ogwr a thua 16 milltir o Gaerdydd. Trefnodd Fforwm Cymru y Newyn gyfres o bedair darlith yn y Gymraeg o dan y teitl cyffredinol, Plant Padrig a Phlant Dewi fel a ganlyn:

Dydd Llun 3 Awst, 1.30 – 3.00 p.m.: Dr. Harri Pritchard‑Jones: Cymru a’r Newyn Mawr.
Cadair: Seán Mac Réamoinn.

Dydd Mawrth 4 Awst, 1.30 – 3.00 p.m.: Dr. Paul O’Leary: Newyn a Phla? Mewnfudwyr Gwyddelig yng Nghymru.
Cadair: Rhodri Morgan AS.

Dydd Mercher 5 Awst, 1.30 – 3.00 p.m.: Dr. John Davies: Lloyd George ac Iwerddon.
Cadair: Proinsias Mac Cana.

Dydd Gwener 7 Awst, 2.00 - 3.30 p.m.: Dr. J.H. Thomas: J.E.Bicheno FRS (1785- 1851) – Lloegr, Ogwr, Tasmania a’i Gysylltiad ’r Iwerddon.
Cadair: Lyn Ebenezer.

English

Eisteddfod 2000

Eisteddfod 2002

Eisteddfod 2004

The Irish Famine: Wales Famine Forum

Hafan