Fiontar Mhaigdiléana; Caerdydd, 1986-1994.


Tionscnaíodh an ‘Fiontar Mhaighdiléana; (Magdalena Project) i gCaerdydd sa bhliain 1986 le fóram a chruthú a thabarfadh deis díospóireachta, cumann agus ardán do mhná ar fud an Domhain a roghnaigh an amharclann agus an drámaíocht chun a bhfód a sheasamh.

Thosnaigh an fiontar le féile dhrámaíochta na mban faoin teideal ‘Magdalena’ a tharla i Meán Fómhair 1986. Tháinig grúpaí drámaíochta ó thíortha ar fud na hEorpa agus daoine aonair a raibh suim acu i gcúis amharclainne nó i gcúis na mban féin. Tháinig chorrdhuine as Éirinn.
Ó’n tús glacadh leis mar bhunphrionsabal nach mbeadh aon bhac ná toirmeasc ar bhonn creidimh, cine ná teanga agus mar sin bhí léirithe ní amháin sa Bhéarla is sa Bhreatnais ach i go leor teangacha eile, mion agus mór.

Chomh maith leis na léirithe drámaíochta bhí ceardlanna agus meithil díospóireachta i go leor teangacha agus ar ndóigh bhí am éigin gach lá le craic agus spraoi! Ó’n tús i Meán Fómhair1986 d’fhás mogalra idirnáisiúnta idir mhná a bhfuil suim acu mar mhná san amharclann is sa drámaíocht, mná nach bhfuil aon leisce orthu dul in adharca na bhfear is a chéile le prionsabail a chur chun cinn.

I mbliana tháinig níos mó ná 70 mná as gach aird sa domhain le clár ildánach iltaobhach a chur ar fáil, a roinnt, is a bhlaiseadh. Imeachtaí, léirithe, ceardlanna, taispeántais, díospóireachtaí, léachtaí, bhí gach sórt ann chun na sean-fhundúirí (1986–!) a shásamh agus an ghlúin nua a spreagadh.

Aon ghné amháin den scéal nach bhfuil intuigthe: ó’n chéad lá úd sa bhliain 1986 go dtí an ‘Magdalena `94’ a chríochnaigh ar an 18ú Meán Fómhair, níor tháinig fiú buíon baineann amháin as Éirinn chun páirt a ghlacadh sa ghnó. Tagann ar ndóigh, tagann mná aonair as Éirinn gach bliain ach club, cumann, comhlacht drámaiochta Éireannach na mban ní fhacthas ag an ‘Magdalena’ go fóill. An amhlaidh go bhfuil an mana ‘Binn béal ina thost’ fíor faoi mhná na hÉireann? Gan dabht do chum fear dána deisbhéalach uair éigin mar mhana i gcoinne na mban é, ach a Mhná na hÉireann, nach bhfuil sé thar a bheith in am daoibh teacht ar an ardán agus an fear úd a bhréagnú?

Tá sonraí faoi ‘Magdalena’ le fáil ó :
The Magdalena Project,
Canolfan Chapter y Celfyddydau,
Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE.
Fón (029) 20220552.
******************

An Briathar Saor Uimh. 2

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg

Leathanach Baile