Práta

Laethanta atá buartha. Deireadh le himtheorannú, le priosún. Prátaí lán d’uamhan ag síneadh chun a dtarrthála amhail is dá mbeadh cearta arís acu.

Impireacht de ghliondar coimhthíoch. Freagraíonn glinnte an aeir le tonn i ndiaidh toinne de bhuillí lonracha — deontais a chaitheann na duilleoga chuig a muca féin.

Baintear stad as na prátaí. Tagann borradh is dúbailt orthu, cúnantóirí an aoiligh ag achainí na staire bailbhe. Cad é ar a shon go bhfuaireamar bás, ní fheadar?

Nuair a bhristear na goirt bíonn súilíní caite seile ag deifriú go tréith chuig lámha cailín aimsire na feirme.

Cloichsneachta ag greadadh na talún dúrúnta fad is a smaoiníonn ráiteas nár cumadh fós ar beola an chainteora a fholcadh.

Gáir á tógáil ag cuimhntí dí-adhlactha.

Teilgean na colfairtí dramhaíle, lofa, cruimh‑ite, long atá lán de shloinnte as cuan corraithe an staraí chun na farraige amach.


©: David Greenslade, Caerdydd / Cardiff.


Aistriúchán ón Bhreatnais: Barry Tobin.


Sa Bhreatnais / Yn y Gymraeg


An Briathar Saor Uimhir 4


Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg


Abhaile/Home