Tabernacl Caerdydd: Gwasanaeth Coffa a Chymodi, 18 Hydref 1996Ar Nos Wener, 18 Hydref 1996, am 7.00 or gloch, trefnwyd Gwasanaeth Coffa a Chymodi yng Nhapel y Tabernacl, Yr Aes, Caerdydd, a weinyddiwyd gan y Gweinidog, y Parchedig Denzil John, er cof am y bobl a ddioddefodd o ganlyniad i’r Newyn Mawr yn Iwerddon a chyda golwg hefyd ar newyn, rhyfel a thlodi yn y Trydydd Byd heddiw.
Bu’r gwasanaeth yn y Gymraeg gyda Saesneg a Gwyddeleg. Cafwyd y tri chôr canlynol yno:-

1. Côr o Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig, Grangetown, Caerdydd, a ffurfiwyd yn arbennig i’r achlysur.
2. Cô Plant Caerdydd — plant o’r ysgolion Cymraeg yn y ddinas.
3. Cór agus Ceoltóirí na hAislinge: côr a cherddorion traddodiadol Gwyddeleg a fydd yn canu yn ystod yr Offeren Wyddeleg bob Sul yn Eglwys y Gwaredwr Sanctaidd, Bray, Swydd Wicklow, Iwerddon.

Canodd y plant yn y Gymraeg, yn y Wyddeleg, ac yn Lladin. Canodd y Gwyddyl yn y Wyddeleg ac yn y Gymraeg.
Bur gwasanaeth hwnnw yn rhan o ‘Wythnos Un Byd’, Caerdydd.

Trefnwyd gan y Wales Famine Forum ar y cyd gyda’r Grwp Wythnos un Byd Caerdydd, y Parchedig Denzil John a chynulleidfa Tabernacl Caerdydd.

Ymysg y gynulleidfa ar y nos gofiadwy honno roedd y Bonheddwr Ted Barrington, Llys Gennad Iwerddon yn Llundain, gydag ei wraig.Hynt a helynt Gwyddelod Caerdydd

Y Ddraig Werdd Rhif 2

Hafan