Mae ‘na Wyddel yn y Dre!Mae ‘na Wyddel yn y dre -
John Joe O’Flaherty yw ei enw e’!
Mae pethau ffor’ hyn mor uffernol o slac
Awn ni lawr i gael tipyn o craic:

Mae’i farf o yn anfarth,
Mae ‘na ffidil dan ei en,
Mae’n edrych mor ifanc –
Mae’n goblyn o hen,
Mae’n gwneud rhyw betha’
Na ddyla’ fo mo’u gwneud,
A mae ‘na bobl ‘di’ gwylltio –
Ond be’ fedar rhywun wneud?
Y Gwyddel mawr, meddw, gwallgof
a gwyllt!

Mae’r tanciwrs a’r hedars yn tyrru’n un haid,
Mae’r rocars a’r rafins yn jigio’n ddi‑baid,
Mae’r ffermydd yn ffrwydro,
Mae’r gwartheg yn rhydd,
A mae’r plîsmon bach bochgoch yn holi “Beth sydd?”
John Joe sy’n dwad yn colbio bodhran,
Yn cofio bob rhan,
Mae ‘na dwrw yn y mynydd,
Mae ‘na dwrw ym mhob man.
Mae ei locsyn yn siglo,
Mae ei lygaid ar dân,
A mae pawb yn chwerthin
Wrth glywed geiriau cân –
Y Gwyddel hardd, hael, doniol a da – ie!

Mae ‘na Wyddel yn y dre –
John Joe O’Flaherty yw ei enw e’!
Mae pethau wedi gwella
Ers pan mae hwnnw ar y sîn -
Does dim diweithdra yn y ffatri poitín!
O John Joe – aros efo ni, yr hen Wyddel mwyn!
Mi godwn ni dŷ unnos ym Mhant Corlan yr ŵyn,
Ac os wyt ti am fynd adre –
Wel hwyl ar dy daith!
Mi gariwn ni ymlaen,
Ymlaen gyda’r gwaith
O fod yn fawr, yn feddw, yn wallgo
Ac yn wyllt – craic Cymraeg!Cân gan y Prifardd Twm Morus y’i cafwyd yn y casét, ‘Sgwarnogod Bach Bob’ gan ‘Bob Delyn a’r Ebillion’. Cyhoeddwyd y casét hwnnw gan Gyhoeddiadau Sain a roes ganiatâd caredig i ni i’w hail‑gyhoeddi.

Dioch yn arbennig i’r bonheddwr Gorwel Roberts am iddo ddwyn fy sylw at nifer o wallau yn fy fersiwn o’r testun ac am iddo ddarparu i mi’r testun iawn fel y mae bellach.

English

Y Ddraig Werdd Rhif 2

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Gorgysylltiadau / Links Gŵyl Padrig 2004

Hafan