GwyddelGwnest ddygymod â thlodi

a'r Cymro'n dy wawdio di;

un o lwyth y genedl od

yn dduwiol yn dy ddiod.

Mewn baw ar domenni byd,

Nafi pob twnel hefyd.O gaethiwed caledi

yn ddiymffrost daethost ti

i gerdded gydag urddas

o fyd brwnt i fywyd bras.

Rho hanner dy gyfrinach

i ni sy'n rhannu'r un ach.Gan John Glyn Jones.


*******************


Cyhoeddiwyd yn Barddas, Rhif 296, Ionawr-Chwefror 2008, tudalen 3.

Dymunaf ddatgan fy niolchgarwch i Alan Llwyd, Golygydd Barddas, am roddi i mi ganiatâd i'w chynnwys yn y wefan hon.
Gaeilge / Gwyddeleg

English / Saesneg

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan