Anthem Genedlaethol Cymru; The National Anthem of Wales; Hen Wlad fy Nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Cytgan:
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad.
Tra mor yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r hen iaith barhau.

(The old land of my fathers is dear to me,
Land of poets and of singers, celebrities of renown;
Its heroic warriors, patriots so true,
For freedom they shed their blood.

Chorus:
Land, land, sworn am I to my land.
For as long as the sea walls in the dearly beloved place
May the old language go on.)

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

St. Patrick’s Day 2004

Adref / Abhaile / Home