Imeachtaí i gCaerdydd

Go dtí le fíor dhéanaí, cé go raibh roinnt imeachtaí Gaeilge i gCaerdydd, ní raibh eagras ar bith ann. I mí Eanáir na bliana seo áfach, tháinig roinnt de Ghaeilgeoirí na cathrach le chéile gur bhunaíodar ‘Comhluadar Chaerdydd’, le Barry Tobin mar Chathaoirleach, Patrick Egan mar Rúnaí agus Hywel Merfyn Jones mar Chisteoir.

An chéad sprioc a chuir na baill a bhí i láthair don chéad chruinniú rompu féin ab ea iris sa Ghaeilge, An Briathar Saor, a láinseáil agus toghadh an rúnaí ina Eagarthóir.

Is é An Briathar Saor an chéad iris sa Ghaeilge a foilsíodh sa Bhreatain Bheag riamh agus mar sin is dúil suime sa tír bheag Cheilteach seo ar aon nós é. Braithfidh an léitheoir go bhfuil rian na Breataine Bige ann, sna nithe a scríobh John Evans, Risteárd Ó Fuaráin, Hywel Merfyn Jones agus Barry Tobin is sna scríbhinní le Pádraig Ó Fearaíl (Bré) is Tomos P Williams (Clwyd) chomh maith. Is dócha go leanfaidh An Briathar Saor ina chloch mhór ar phaidrín an Chomhluadair go ceann i bhfad.

Éinne a chónaíonn sa Bhreatain Bheag nó a théann ar chuairt ann feiceann sé/sí an Bhreatnais ar chomharthaí bóthair, ar fhógraí poiblí, ar fhoirmeacha, ar bhillí, in oifigi poist, i siopaí móra, i mbainc, in iarsmalanna, i lárionaid oidhreachta agus mar sin de. Maidir leis an nGaeilge in Éirinn, áfach, ‘binn béal ina thost’ faraor. Mar sin féin, creidimid gur fearr dea‒shampla ná íde béil agus mar sin táimid ag pleanáil, i gcomhar leis na hinstitúidí cuí i bpríomhchathair na Breataine Bige, comhdháil faoi dhátheangachas a eagrú i gCaerdydd amach anseo. Is é ‘Dhátheangachas ‒ Sampla na Breataine Bige’an téama a bhéas faoi chaibidil le linn na comhdhála. Eagrófar an chomhdháil sa Ghaeilge is sa Bhreatnais araon. Foilseofar na sonraí níos déanaí.
Le tuiscint agus bá idir Éireannach agus Bhreatnach a chothú tá sé ar intinn ag an gComhluadar sraith de thrí léachta a eagrú sa Gheimhreadh 1994/95. Beidh léacht sa Ghaeilge, ceann eile sa Bhreatnais agus beidh léacht amháin sa Bhéarla. Foilseofar na sonraí nios déanaí.

Ar ndóigh ní bhíonn Fomhar gan chur, agus lena chinntiú go mbeidh Gaeilgeoirí nua ag teacht chun tosaigh amach anseo eagróidh an Comhluadar rang Gaeilge do dhaoine fásta i mbliana. Beidh an rang nua seo neamhspleách ar choláiste na hollscoile agus ar an údarás oideachais araon mar is millteanach na táillí a iarann siad siúd na laethanta seo. Foilseofar na sonraí i mí Lunasa.
Eagraíonn an Comhluadar oícheanta muintearais i dtithe tábhairne sa chathair beagnach gach seachtain (ar oíche Mháirt) agus cuirfear fearadh na fáilte roimh Ghaeilgeoirí ó áit ar bith.

Barry Tobin.

Nóta: Níor éirigh linn an chomhdháil thuasluaite a eagrú sa deireadh.

An Briathar Saor Uimh. 1

Leathanach Baile / Hafan / Home Page