LlŷnBeth am y tir:
Y lle bu gwynt Porth Neigwl
Yn gostwng y cefnau
A'i law yn eu mwydo
Pan oedd crawcwellt y comin
Yn cosi llygaid y lefren?

Yno mae esgyrn iaith yn breuo
Mewn beddau bas
A'r plant yn baglu mewn treigliadau
A'r hen bobl ddim yn dallt.

Daith amser i werthu:
Y mae'r aur yn felynach na llwybr
Y lloer ar y lli,
A'r punnoedd yn fwy cyhoeddus
Na'r grug ar Y Foel.

Mae’n anodd gweld
Â’r ceiniogau ar y llygaid.©: Moses Glyn Jones (1913 – 1994).

O’r llyfr, Y Dewin a Cherddi Eraill, Cyhoeddiadau Barddas,1993.

Yn y Wyddeleg

Yn ôl i / Ar ais go dtí / Back to:

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Hafan / Leathanach Baile / Home Page