Marw Oddi Cartref

Mae beddrod ei fam ym Nhrawsfynydd,
Cynefin y gwynt a’r glaw,
Ac yntau ymghwsg ar obennydd
Ym mynwent yr estron draw.

Bu fyw ag addfwynder a chariad
Yn llanw’i galon ddi‑frad;
Bu farw a serch yn ei lygad
Ar allor rhyddid ei wlad.

Bu farw a’r byd yn ei drafferth
Yng nfhanol y rhyfel mawr:
Bu farw mor ifanc a phrydferth
A chwmwl yn nwylo’r wawr.

Breuddwydiodd am fywyd di-waew
A’i obaith i gyd yn wyn;
Mor galed, mor anodd oedd marw
Mor ifanc, mor dlws â hyn.

Ni ddaw gyda'r hafau melynion
Byth mwy i'w ardal am dro;
Cans mynwent sy'n nhiroedd yr estron
Ac yntau ynghwsg yn ei gro.

Ac weithian yn erw y marw
Caed yntau huno mewn hedd;
Boed adain y nef dros ei weddw,
A dail a rhos dros ei fedd.

Gan y bardd enwog, Hedd Wyn.


Yn y Wyddeleg / sa GhaeilgeGorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Abhaile / home