Mari Fach Fy Nghariad

Rhyw greadur bach o ffarmwr ydwyf
Ces friw dan fy mron;
Wrth ddilyn cwmpeini
Rhyw lodes fach lon;
Yr oedd honno yn un hollol
Ar gyflog yn byw
Ym mhalas Sion Morgan
O Hafod y Rhiw.

Cytgan:

Un mor annwyl, mor swynol,
Yr harddaf yn fyw
Ydoedd Mari fach fy nghariad
O Hafod y Rhiw.

'Roedd ganddi lygaid duon
Rhai gloywon - gwir yw;
A'i bochau fel rhosyn
Yn wridog eu lliw;
'Roedd ei gwallt hi yn gydynnau,
Yn gyrliog a hir,
Wel, 'rown i'n ei charu
A dywedyd y gwir.

Cytgan:

Pan soniais am briodi,
Mi ddwedodd yn syn,
Am beidio rhoi fy meddwl
Ar rywbeth fel hyn;
“Am na allaf eich caru
Mi ddwedaf yn syth,
Yn wraig i hen ffarmwr
Ni ddeuaf i byth.”

Cytgan:


************************

Gwyddeleg / Gaeilge / Irish

************************

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Hafan / Baile / Home