Mathew 11, 25 - 3025.Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, “Yr wyf yn dy foliannu di, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti guddio’r pethau hyn rhag y doethion a’r deallusion, a’u datguddio i’r rhai bychain;
26.ie, O Dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di.
27.Traddodwyd i mi bob peth gan fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn adnabod y Tad, ond y Mab a phwy bynnag y mae’r Mab yn dewis ei ddatguddio iddo.
28.Dewch ataf fi, bawb sy’n flynedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi.
29.Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i’ch eneidiau.
30. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a’m baich i yn ysgafn.ENGLISH

Rhaglen

Abhaile/ Home / Adref.