Caerdydd, Gŵyl Padrig Sant, Dydd Sadwrn 17 Mawrth, 2001: Seremoni Goffa a MyfyrdodCofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr, Mynwent Cathays

Rhaglen

1. Anerchiad Croeso: John Sweeney, Cadeirydd, Fforwm Cymru y Newyn.

2. Darlleniad: ‘Tranc Teulu’ gan y Tad Peadar Ó Laoghaire (1839 – 1920).
a) Yn y Wyddeleg: Y Br. Conor O’Riordan, Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru.
b) Yn y Gymraeg: Yr Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
c) Yn Saesneg: Margaret Keenan, BBC Cymru, brodores o Swydd Mayo.

3. Newyn Bryd Hynny a Heddiw – Myfyrdod yn Saesneg: Y Br. Elfed Jones, Cyfarwyddwr CAFOD Cymru.

4. Munud o Ddistawrwydd.

6. Gwasanaeth Eciwmenaidd wedi’i arwain gan glerigwyr o’r eglwysi gwahanol yng Nghymru.

7. Gosod torch wrth waelod y Gofeb:
a) Y Cynghorydd Gordon Holston, Dirprwy Arglwydd Faer, yn cynrychioli Dinas Caerdydd.
b) Yr Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas a’r Br. Conor O’Riordan ar y cyd.

8. Emyn: Hail Glorious St. Patrick.

9. Diwedd.English

Hafan / Home / Baile