Dydd Gŵyl Padrig Sant 2000 : Seremoni Goffa a MyfyrdodCynhalwyd Seremoni Goffa arbennig wrth Gofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr, Mynwent Cathays, Caerdydd, Cymru ar Ddydd Gwener 17 Mawrth, 2000, Gwyl Padrig.

Rhaglen

Gan gychwyn am 11.00 o’r Gloch yn y Bore

1. Anerchiad Croeso: John Sweeney, Cadeirydd, Fforwm Cymru y Newyn.

2. Darlleniad yn y Wyddeleg a Saesneg: Na Fataí Bána (‘Y Tatws Gwynion’ = ‘The White Potatoes’):
Conor O’Riordan, Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru.

3. Darlleniad: Y Gwynfydau (Matt. 5, 1 – 11) fel a ganlyn:

a) Yn y Wyddeleg: Richard Lewis, Canolfan Dysg'r Gymraeg Prifysgol Caerdydd, cynrychiolydd Comhluadar Caerdydd, Grŵp Gwyddeleg Caerdydd a drefnodd gyfarfod cyhoeddus ym mis Tachwedd 1994 a arweiniodd at sefydlu’r Fforwm Cymru y Newyn.
b) Yn y Gymraeg: Y Parchedig Matthew Hill, Curad, St. Michael’s (Eglwys yng Nghymru), Cathays, cynrychiolydd y Gwir Barchedig Dr. Barry Morgan, Esgob Llandaf.
c) Yn Saesneg: Y Parchedig Canon Patrick Daly, Offeiriad y Plwyf, All Hallows, Llantrisant, Pontyclun, cynrychiolydd Ei Ras J.A. Ward, Archesgob Catholig Caerdydd.

4.Newyn: Bryd Hynny a Heddiw – Myfyrdod :
Dr. Harri Pritchard‑Jones.

5. Munud o Ddistawrwydd.

6. Gwasanaeth Eciwmenaidd wedi’i arwain gan glerigwyr o’r eglwysi gwahanol yng Nghymru.

7.Gosodwyd torch wrth waelod y Gofeb gan Mary Newman, Fforwm Cymru y Newyn a Paul Burns, Cymdeithas Newtown.

8. Seremoni Ddarfod.

9. Emyn: Hail Glorious St. Patrick.

10. Gwasgaru.

Meistr y Defodau: Chris Daly, a fydd yn cyflawni’r un swyddogaeth bob Sul yn Eglwys Gadeiriol Gatholig Dewi Sant, Heol Siarls, Caerdydd.

3. Ar ôl y seremoni estynnwyd croeso cynnes i bawb ddod i’r ‘wake’ gyda lluniaeth hael a chydag adloniant gan Dave Burns a Frank Hennessy a drefnwyd yng Nghlwb Rygbi Pedr Sant, 118 Heol Casnewydd, Caerdydd.Mi gafodd bron i bob un o’r chwedeg o bobl a fu yno flasu ‘Gasgen Padrig’!English

Adref / Home