Caerdydd: Seremoni Goffa a Myfyrdod, Dydd Gŵyl Padrig Sant, 17 Mawrth 2007Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr
Mynwent Cathays , Caerdydd
Dydd Sadwrn 17 Mawrth, 2007: Dydd Gŵyl Padrig Sant
Am 11.00 o’r gloch yn y bore.

(MAP)

****************

Cyn y seremoni hon dathlwyd Offeren arbennig am 9.15 o’r gloch ar gyfer Dydd Gŵyl Padrig Sant yn Eglwys Gatholig Ioseff Sant, Heol Seland Newydd, Cathays. (MAP)

****************

Yn ystod y Newyn Mawr yn Iwerddon (1845—1850) gorfodiwyd i oddeutu dwy miliwn a hanner o bobl ymfudo “i’r nefoedd ynteu tramor...”
Bydd ein meddyliau heddiw gyda nhw a chyda’r llu o bobl sydd yn dioddef eisiau dŵr, eisiau bwyd, tlodi, anghyfiawnder a rhyfel yn ein dyddiau ni.


RHAGAIR


Rhaglen


Meistr y Seremonïau: Mr. Colin Sangster, Plwyf Catholig Ioseff Sant, Cathays.


1. Gair o groeso gan John Sweeney, Cadeirydd Fforwm Cymru y Newyn.

2. Neges gan y Gwir Anrhydeddus y Dirprwy Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Kate Lloyd.

3. Neges yn y Wyddeleg a Saesneg gan Llwydd Iwerddon, Mary McAleese, wedi’i darllen gan Colm McGrady, Prifgonswl Iwerddon yng Nghymru.

4. href="http://www.pbs.org/wgbh/amex/foster/gallery/pop_ie_hardtimes_listen.html">Hard Times, cân hynod Stephen Foster, sydd yn dwyn i’r gof y cyny a gafwyd yn yr Amerig yn y ddeunawfed ganrif, wedi’i chanu gan Dave Burns, un o blantNewtown, ‘Iwerddon Fach’ Caerdydd gynt.

5. Neges yn y Gymraeg a Saesneg gan yr Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas, LLywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

6. Côr Cochion Caerdydd: Sliabh Geal gCua.

Cyfansoddiwyd y gân hon yn y Wyddeleg gan yr alltud o Swydd Waterford, Pádraig Ó Miléadha (1877 – 1947), a ymsefydlodd yng Nghlydach am oddeutu ugain mlynedd cyn ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.
Cychwynodd y côr gydag un pennill yn y Wyddeleg wreiddiol cyn canu’r gân i gyd yn y Gymraeg.
Mae’r gân Wyddelig hon o Gymru yn canu tros y bobl sydd yn byw ymhell o’u cartref ac o’u hiaith frodorol.

7. Darlleniad gan y Tad Michael McCarthy, Casnewydd.

8. Teyrnged i’r diweddar Seán Mac Réamoinn gan Harri Pritchard‑Jones. Talodd Harri deyrnged i’’w hen gyfaill annwyl hefyd yn ystod Offeren yr Angladd yn Nulyn ar 9 Ionawr. Roedd Mary McAleese, Llywydd Iwerddon, ymysg y gynulleidfa niferus.

9. Ateb i eiriau Harri gan Seona Mac Réamoinn, merch Seán.

10. Cyflwyno anrhreg arbennig i Seona ac i’w brawd, Brian. Cawson sgarff arbennig gyda lliwiau Cymru ac Iwerddon wedi’u brodio arni hi. Y Br. John O'Sullivan a’i gyflwynodd iddyn nhw.

11. Anerchiad gan y Parchedig Aled Edwards, Ysgrifennydd CYTUN.

12. Gosodiad torchau wrth i Gôr Cochion Caerdydd ganu Dona Nobis Pacem.

13.The Country I’m Leaving Behind

Cawsai’r gân hyfryd hon am alltudiaeth ei chanu yn fynych yn Newtown, yr hen dreflan Wyddelig yng Nghaerdydd.
Cafodd Dave Burns ei syfrdanu wrth ddarganfod nad oedd neb yn adnabod y gân pan ymwelodd ag Iwerddon, gwlad ei hynafiaid, yn y chwedegau hwyr.
Er i’r alaw, arddull a geiriau ddangos yn glir ei bod wedi cael ei hysgrifennu – hwyrach yng Nghymru – gan rhywun o Iwerddon, cân yw hon sydd yn canu tros yr ymfudwyr i gyd waeth pa wlad bynnag a pha iaith bynnag y maen nhw wedi ei gadael.

14. Gweddi a bendith gan y clerigwyr.

15. Gair o ddiolch gan John Sweeney, Cadeirydd Fforwm Cymru y Newyn.

16. Arweiniodd Côr Cochion Caerdydd bawb wrth i’r dorf ganu ‘Amhrán na bhFiann’ (Anthem Genedlaethol Iwerddon) a ‘Hen Wlad fy Nhadau’ (Anthem Genedlaethol Cymru).

****************

Ar ôl y seremoni estynniwyd Fáilte / Croeso / Welcome i chi o 12.00 o’r gloch ymlaen yng Nghlwb Catholig (Cymdeithasol) Ioseff Sant, Heol yr Eglwys Wen. Darperir bwffê am ddim.

Dyred pan fynnych, cymer a welych,
A gwedi delych, tra fynnych trig!

Gan Sypyn Cyfeiliog,1340 – 1390.

****************

Seremoni wedi’i threfnu gan Fforwm Cymru y Newyn gyda chydweithrediad Plwyf Ioseff Sant a Chyngor Dinas a Sir Caerdydd.

****************

ENGLISH

****************

Gorgysylltiadau’r ŵyl

Erthyglau amrywiol yn Saesneg ac yn y Gymraeg ar y wefan hon sydd yn adlewyrchu’r wyl a thema’r seremoni, ac a fydd, hwyrach, yn achos i ambell i wn, i ddeigryn ac i elfen o ymffrostio.

****************

Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn Mawr

The Wales National Great Famine Memorial

Abhaile / Home / Adref.