Fe'm Taflwyd Allan o Dŷ Mulligan

 

Fe alwais heibio i'r hen dafarn sad

Yn y lôn fach hyll yng nghanol y dref,

Fe archebais beint er mwyn cael boddhad

Ond hir fu'r aros ar goesau brau lledf.

 

Sylw ni chefais na llygad o'r gecren

Nes gofyn yn eilwaith am beint melynddu,

“Cer ma's” ebe hi, “y faeden eofn,

Fuest ti yma o'r bla'n a chwalu'r holl dŷ”.

 

Gadewais y dafarn a rhegi'n rhydd,

I'w theulu nid oeddwn ddilchgar,

Fe es i'n syth ar draws yr heol brudd

I'r 'Harp' lle ges groeso cyfaillgar.

 

Dyma'r tafarnwr yn dod ataf yn ddi-oed,

A chynnig y gadair yn rhadlon,

Gan ysgwyd fy llaw a dweud pwy ydoedd

A rhoi i mi beint codi'r galon.

 

Y dafarnwr yr 'Harp', boed ichwi bob gras

Am nifer y crwydriaid buont iddynt yn fudd,

Ceir yno noddfa rhag y glaw cas

A rhag yr holl broblemau cudd.

 

Deued y fronfraith a'i chanig bach pêr,

Y llinos a'r ehedydd ar bren,

Cerddorfa'r angylion yn eich tywys i'r sêr

A boed brandi a phwnsh yn y nen.

 

Y fenyw'r 'Harp', disgleired arnat sêr –

Dy gorff mwyn a hoenus, dy fron fel y calch –

Credaf dy fod ti'n lanach na Deirdre

Heb sôn am Helen Caerdroea ddifalch.

 

Y dafarndy Mulligan, na ddeued ichwi fendith,

A bydded pob cwsmer ohonoch yn glaf,

Eich trawstiau a thoeau'n cwympo'n lletchwith

A'r diherod yn ysbeilio eich golud yn braf.

 

 

Cerdd yn y Wyddeleg, 'Caite Amach as Tigh Mhulligan': Diarmuid Ó Gráinne.

Addasiad i'r Gymraeg: Barry Tobin.


Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais/ Links to Welsh.

Hafan / Home / Baile.