Cormac Ó Gráda: O Newyn i Wledd: Agweddau ar Hanes Y Teigr CeltaiddFfyniant Iwerddon yn ystod y degawd diwethaf a’r ffordd y mae’r wlad honno wedi datblygu o newyn yn y 19eg canrif i’r wledd y mae’n ei mwynhau heddiw oedd pwnc darlith gyhoeddus yng Nghaerdydd. Rhoddwyd rhyw sylw hefyd ar y gwersi posibl i Gymru.

Mae Cormac Ó Gráda, Athro Economeg yng Ngholeg y Brifysgol Dulyn, yn awdur ‘The Great Irish Famine’ (Macmillan / The Economic History Society, 1989) ac ‘An Drochshaol’ (Dulyn, Coiscéim, 1994), astudiaeth yn yr Wyddeleg ar sut y portreadir y Newyn Mawr mewn llên gwerin a chaneuon yn yr iaith honno.

Noddiwyd yr achlysur ‘Wythnos Un Byd’ hwnnw ar y cyd gan Canolfan Prifysgol Caerdydd ar Gyfer Addysg Gydol Oes a Fforwm Cymru y Newyn.

Fe'i cynheliwyd yn Narlithfa 0.22, Adeilad y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa’r Amgueddfa, Parc Cathays, am 7.30 y.h., nos Iau, 25 Hydref 2001.

Cadair: Jim Carroll, Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru.English

The Irish Famine: Wales Famine Forum

Adref