Nos Calan Gaeaf a Wythnos Un Byd
Caplandy Catholig Prifysgol Caerdydd, 62 Maes y Parc.
Darlith yn Saesneg: "Cysylltiadau Cymru-Iwerddon, hynafol a modern".

Siaradwr: Roger Price.

Cymro o Lanelli gyda gwreiddiau yn Swydd Tyrone ydy Roger. Mae'n cwblhau ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe ar gysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon o'r cyfnodau cynharaf. Yn 1992 cyhoeddodd Cyngor Dinas Abertawe (fel y'i gelwid bryd hynny) ei lyfr, Little Ireland: aspects of the Irish and Greenhill, Swansea. Yn Awst 2000, yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, traddodoodd ddarlith yn y Gymraeg am y Gwyddyl yn Abertawe (ceir crynhoad yn Saesneg yma).

Wedi darlith Roger Price a chyn i'r lluniaeth ddod i'r golwg roedd aelod Fforwm Cymru y Newyn yn siarad am 'Nos Calan Gaeaf yng Nghymru ac Iwerddon'.

Y cynllun oedd cael noson Gymreig-Wyddelig ddymunol.

Caplandy yw'r lleoliad a felly roedd y noson yn cychwyn gydag Offeren a ddethlwyd am 7.00 o'r gloch gan y Caplan, y Tad John Owen.

Nos Calan Gaeaf oedd hi a fe roeddwn ni'n edrych ymlaen at Wyl yr Holl Saint ar y cyntaf ac at Wyl yr Holl Eneidiau ar yr ail o Dachwedd tra'n edrych yn ôl tua gwreiddiau Celtaidd y cyfnod hynod hwn o'r flwyddyn.

Roedd yr Offeren, y lluniaeth a oedd ar gael a nodweddion eraill y noson Gymreig–Wyddelig hon yn adlewyrchu'r pethau hynny i gyd.

Ar yr un pryd roedd hi yn gweddu ag ysbryd y Wythnos Un Byd drwy helpu magu cyd-ddeallusrwydd rhwng Cymru, Iwerddon ac, wrth ddwyn i gof naws ryngwladol y Caplandy, gweddill y byd.

English

Adref.