Plygain

Duon yw brigau’r pren sydd ger fy mron

Ar lwydni’r awyr, llonydd fel mewn llun;

A phell a distaw fel y nef ei hun

Yw’r anweledig agos. Yr awr hon

Gosteg ar osteg orwedd, haen ar haen,

Pan gyffry’r hedydd cynnar yn y brwyn

Fel un wrth geisio canu’n  canu yn gŵyn

Yn llesg, ddigalon. Yna fel o’r blaen

Gosteg dros amser, nes o glwyd gerllaw

Y cyfyd ceiliog ei betrusgar lais;

Seithwaithig y cân heb ateb, ac ni chais

Ychwaneg. Ennyd, ac o’r dwyrain draw,

Fel trwst dodrefnwyr drwy gauedig ddôr

Taranau cyntaf Fflandrys tros y môr.

R. Williams Parry.


Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan / Baile / Home