Rho i mi'r hedd - Give me the peace

1. Rho im yr hedd, nad wyr y byd amdano.
Hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy dwyfol loes;
Pam fyddo'r don ar f'eniad gwan yn curo,
Mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes.

(Give to me the peace about which the world does not know.
Peace, heavenly peace, that came through Godly suffering;
When the wave is beating on my weak soul,
It is calm with Jesus by the cross)

2. O rho yr hedd na all y stormydd garwaf
Ei flino byth na chwerwi ei fwynhad
Pan fyddo'r enaid ar y noson dduaf
Yn gwneud ei nyth ym mynwes Duw ein Tad.

(O give the peace that the roughest storms cannot
Tire it ever nor embitter its enjoyment
When the soul on the darkest night
Is making its nest in the bosom of God our Father)

3. O am yr hedd sy'n llifo megis afon
Drwy ddinas Dduw, dan gangau'r bywiol bren:
Hedd wedi'r loes i dyrfa'r pererinion
Heb gwmwl dydd na nos, tu hwnt i'r llen.

(O for the peace which flows like a river
Through the city of God, under the branches of the living tree:
Peace after the pain for the host of pilgrims
Without a cloud day or night, beyond the veil)

Dechrau Canu Dechrau Canmol
Dolen i'r rhaglen ar Youtube.

Dwi ddim yn deall pam ond chaf i ddim agor y rhaglen hon gyda Firefox ond mae popeth yn iawn gyda Google Chrome.
Yr hen dechnoleg 'na eto!

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh

Hafan / Baile / home