Ar Goeden Friw

Robin goch ar goeden friw,

Canig glew i’r wybren wiw,

Codiad calon ar faes y gad,

Dynion yn rheibio caeau’r Tad.Barry Tobin, 6 Awst, 2006.


Wedi i’r bardd Gwyddelig, Francis Ledwidge, glywed ac yna gweled robin goch yn canu ar goeden ddrylliedig ar faes y gad ym mis Gorffenaf 1917 creuodd gerdd hiraethus yn Saesneg...

Ymdrechais gyfieithu’r pennill olaf i’r Gymraeg ond yn ofer. Yn y pendraw fe luniais y pedair linell uchaf yn adwaith elfennol i’r hyn a greodd y bardd.

Dau Fardd, un Fynwent Filwrol

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan