Vótaí d’Imircigh!‘Sé cuspóir na heagraíochta, ‘Glór an Deoraí’, ná cearta vótála a bhaint amach do shaoránaigh na hÉireann thar lear. Tar éis cruinniú i nÁras na nGael i Londain i mí Dheireadh Fómhair 1988 a bunaíodh í, agus tá leabhrán foilsithe anois chun an cheist tábhachtach seo a phlé. Give a Voice to the Voiceless is ainm don leabhrán seo atá le fáil ó ‘Glór an Deoraí’ c/o London Irish Centre, 50/52 Camden Square, London NW1 9XB. Praghas £2.00.

“Tá an imirce mar chuid d’ár gcultúr le cianta agus tá sí inár ndúchas chomh tréan sin go gcreideann go leor againn nach féidir an oiread sin a dhéanamh fúithi. Ní chreideann ‘Glór an Deoraí’ sin”. Sin a deir Liam Ó Cuinneagáin sa réamhrá. Má éiríonn le ‘Glór an Deoraí’ an deis votála seo a bhaint amach d’imircigh na hÉireann beidh an cheist seo ar chlár gach aon toghcháin agus rialtais a bheidh againn as seo amach. Sin tuairim an Chuinneagánaigh agus is dócha go bhfuil an ceart aige. Ní raibh polaiteoir riamh in ann dearmad a dhéanamh ar dhuine le páipéir vótála ina ghlaic aige.

Insíonn David Reynolds, urlabhraí ‘Glór an Deoraí’, scéal an fheachtais go nuige seo agus tá sé siumiúil réasúin nó leithscéalta Rialtais na hÉireann a chloisteáil. Bheadh baol ann go gcailleodh Éireannaigh a vótaí i mBreatain adúirt siad! Ach tá votaí ag saoránaigh na Breataine in Éirinn agus is féidir leo votáil i dtoghcáin na Breataine go ceann 20 bliain tár éis cur futhu i nÉirinn. Níl ach cothrom i gceist mar sin agus fuair ‘Glór an Deoraí’ cinntiú ón bPríomh-Aire, John Major, ó ‘Home Office’ na Breataine agus ó cheannairí an fhreasúra i Londain nach raibh aon bhaol mar sin ann. “Ach!" aduirt Rialtas na hÉireann, "tá seans go mbeadh sé i gcoinne an bhunreachta”. Chuir ‘Glór an Deóraí’ an cheist seo do roinnt saineolaithe i gcúrsaí dlí bhunreachtúla agus ní raibh aon ceann acu in ann fadhb a fheiceáil. Dúirt duine amháin acu, Kevin Boyle, Ollamh Dlí i nOllscoil Essex: “There is no constitutional difficulty, it`s a question of political will.” Dúirt Mary Robinson, Uachtarán na hÉireann: “There is no impediment in the constitution to extending voting rights to emigrants”.

Faigheann Poblacht na hÉireann níos mó taca eacnamaíochta ón a cuid saoránach thar lear ná aon stáit eile in Iarthar na hEorpa ach is í an t-aon stáit amháin í nach bhfuil cearta vótála ar bith ag a saoránaigh thar lear. Ní féidir é seo a bheith féaráilte. ’Sé éileamh ‘Glór an Deoraí’ ná go mbeadh cearta vótála ag imircigh Éireannacha go ceann 20 bliain tar éis dóibh a dtír dhúchais a fhágáil.

B’fhiú d’aon imirceach Éireannach an leabhrán seo a léamh agus tacaíocht a thabhairt don chúis seo.

Patrick Egan a scríobh.

******************

An Briathar Saor Uimh. 2

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg

Leathanach Baile / Home