I Wyneb y Ddrychin

Af allan i wyneb y ddrychun
I grwydro hyd mlethrau y bryn;
Disgynned y glaw ar fy nillad,
A chaned y gwynt fel y myn.

Af allan i wyneb y ddrychin,
‘Does undyn yn unman a’m clyw;
‘Does neb am oleuo fy llwybr
Ond y mellt yn ehangder Duw.

Af allan i wyneb y ddrychin
Hyd erwau y ddafad a’r oen;
Griddfanned y storm ar fynyddoedd
Fel darn o ogoniant poen.

Gorwyntoedd gwallgof y bryniau
Sy’n canu telynau o frwyn,
O cludwch, o cludwch fy ngriddfan
At rywun a wrendy fy nghŵyn.

. . . . . . . . . .

Pan gaeo fy llygaid wrth farw
Goleued y mellt draws y glyn,
Disgynned y glaw ar fynyddoedd
A chaned y gwynt fel y myn.

Gan Hedd Wyn (1887 – 1917)

Dau Fardd, un Fynwent Filwrol

Gorgysylltiadau i’r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Hafan